Proposition de loi modifiant l’article 348-11 du Code civil, en ce qui concerne le refus de consentement de la mère ou du père à l’adoption ( doc 54K1152/1-7)

COMPTE RENDU INTÉGRAL

SÉANCE PLÉNIÈRE

Jeudi

09-02-2017

Après-midi

 

Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen):

Mijnheer de voorzitter, het gebeurt wel vaker da het een tijd duurt vooraleer de regering of het parlement een geschikt antwoord biedt op nieuwe arresten van het Grondwettelijk Hof, waarvan we in kennis zijn gesteld. Daarom bespreken wij nu een voorstel dat we initieel in reactie op een arrest van het Grondwettelijk Hof uit 2012, dat een probleem inzake gelijkheid signaleert, hebben ingediend. Een adoptie kan inderdaad worden geweigerd zonder echte redenen, bijvoorbeeld wegens de geaardheid van een adoptant. Het was

onze bedoeling daaraan te remediëren.

Doordat er al wat tijd is verstreken, zijn er inderdaad al aanpassingen aan de wetgeving gebeurd. Bovendien heeft het Grondwettelijk Hof intussen ook nieuwe arresten in de materie geveld, waardoor de door ons voorgestelde

aanpassing diende te worden geactualiseerd en uitgebreid in overeenstemming met die veel recentere arresten van het Grondwettelijk Hof. Ik vond de constructieve samenwerking met leden van de meerderheid voor onderhavig voorstel alvast geen probleem en bedank hen en het kabinet van de minister ten zeerste daarvoor. Op die manier hebben we de tekst, die op een arrest

van 2012 was gebaseerd, kunnen actualiseren.

De tekst, die technisch-juridisch misschien vrij complex lijkt, zou in de praktijk een wereld van verschil kunnen maken voor heel wat personen die vroeger wel met een probleem werden geconfronteerd. Dat is nog altijd het belangrijkste.

Nogmaals, ik dank de parlementsleden en hoop dat wij met het voorstel een goed antwoord bieden op een aantal arresten van het Grondwettelijk Hof.

Muriel Gerkens (Ecolo-Groen):

Monsieur le président,

j’ai déposé cette proposition avec mon collègue Stefaan Van Hecke, mais je n’ai eu l’occasion que de l’introduire car j’ai été prise par les travaux de la commission de la Santé.

Je voudrais également remercier les membres de la commission de la Justice d’avoir examiné cette proposition de loi qui avait été déposé sous la

précédente législature par notre collègue, Zoé Genot, pour répondre aux

difficultés rencontrées plus particulièrement par les couples homosexuels, gays ou lesbiens. En effet, il était obligatoire de recevoir l’accord du deuxième

parent pour pouvoir procéder à l’adoption d’un enfant avec qui ils ont un lien affectif et matériel.

Je vous remercie pour ce travail qui va permettre à toutes ces personnes de remplir leur rôle de parents vis-à-vis d’enfants avec qui ils partagent de grands morceaux de vie.

De voorzitter:

Quelqu’un demande-t-il encore la parole?

(Non)

La discussion générale est close.

Les commentaires sont fermés.